هدف ما گسترش و تسهيل چاپ آثار ارزشمند اساتيد محترم به خصوص پيشکسوتان در کليه زمينه های علوم پزشکی می باشد.
گروه کتب و نشریات مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، زیر مجموعه معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه می باشد که از تاريخ 1365 با هدف گسترش و تسهيل چاپ آثار ارزشمند اساتيد محترم به خصوص پيشکسوتان در کليه زمينه های علوم پزشکی تاسيس گرديده است. این گروه درخواست اوليه چاپ کتب تاليفي و ترجمه را (طبق فرآيندهاي تعريف شده) دريافت نموده و در شورای انتشارات دانشگاه جهت تصميم گيری مطرح می نماید.
تعداد اعضای شوراي انتشارات 12 تا 14 نفر بوده که به پيشنهاد معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه از افراد صاحب نظر و دارای تاليفات در تخصص هاي مختلف و با ابلاغ حکم عضويت به مدت دو سال از طرف رياست محترم دانشگاه انتخاب مي گردند. اين شورا که هر 7 هفته يکبار، تشکيل جلسه می دهد اهداف ذيل را دنبال می نمايد:
  1. سياست گذاری چگونگي نشر
  2. بررسی درخواست های رسيده جهت نشر کتاب
  3. تعيين کتب برگزيده و اهدای جوايز در مناسبت های مختلف از جمله هفته کتاب و هفته پژوهش
  4. هماهنگی لازم جهت اخذ امتياز خود آموزی کتب چاپ شده از سوی وزارت متبوع
  5. چاپ و عرضه کتاب های مختلف علوم پزشکی

ناشرین غیر معتبر خارجی  
/Intech/lambert/Nova
Book publisher International

کتاب در بحث پایه تشویقی

جهت مطالعه و کسب اطلاع

فرم درخواست چاپ کتاب ترجمه

جهت مطالعه و دریافت کلیک نمایید.

گواهی اصالت کتاب ترجمه

جهت مطالعه و دریافت کلیک نمایید.

ضرورت ثبت شناسه ORCID

قبل از درخواست چاپ کتاب به انتشارات

فرم داوری کتاب تالیفی

جهت مطالعه و دریافت کلیک نمایید.

فرم داوری دو فصل از کتاب ترجمه

جهت مطالعه و دریافت کلیک نمایید.

کتاب در بحث استاد ممتازی

جهت مطالعه و کسب اطلاع

فرم درخواست چاپ کتاب تالیفی

جهت مطالعه و دریافت کلیک نمایید.

گواهی اصالت کتاب تالیفی

جهت مطالعه و دریافت کلیک نمایید

فرم داوری کتاب ترجمه

جهت مطالعه و دریافت کلیک نمایید

فرم داوری برگشت از فرصت ترجمه

جهت مطالعه و دریافت کلیک نمایید

آئین نامه انتشارات

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آئین نامه کسب امتیاز ترفیع

توسط انتشارات دانشگاه

قانون درج آرم دانشگاه

بر روی کتب منتشر شده خارج دانشگاه

اخبار و تازه های نشر دانشگاه

در این بخش اخبار و تازه های نشر دانشگاه را مشاهده می کنید

تماس با ما